Een meervoudige kamer in een strafproces bestaat altijd uit 3 behandelend rechters. In deze zaak is ook een reserverechter benoemd. Er wordt nog nagedacht over een tweede reserverechter.

In grote zaken wordt vaker gewerkt met reserverechters. Het is de verwachting dat deze zaak langere tijd gaat duren. Een reserverechter kan zo nodig een behandelend rechter vervangen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, zodat de zaak gewoon door kan gaan.

Vorige week werd al bekend gemaakt dat mr. H. Steenhuis de voorzitter is.
De andere rechters zijn: