Een van de verdachten had hoger beroep ingesteld tegen deze beslissingen van de RC. Om die vraag te beantwoorden heeft de rechtbank enerzijds onderzocht of die beslissingen op juiste wijze tot stand zijn gekomen en anderzijds of die beslissingen op juiste gronden zijn genomen.

De rechtbank oordeelt dat de status van bedreigde getuige op juiste gronden is verleend. De RC heeft voldoende gemotiveerd dat sprake is van bedreigingen en dat de getuigen als gevolg daarvan geen verklaringen willen afleggen. De RC heeft gekeken naar het dossier, de onderbouwing van de vordering van de officier van justitie en de persoonlijke omstandigheden van de getuigen. De RC heeft daarnaast terecht de ernst van de strafbare feiten die ten laste worden gelegd aan de verdachte in aanmerking genomen. 

Bij 12 getuigen is de beslissing van de RC ook op juiste wijze tot stand gekomen. In één geval ligt dat naar het oordeel van de rechtbank anders. Als de RC moet beslissen over de status van een bedreigde getuige, moet een verdachte de gelegenheid krijgen zich daarover uit te laten. In het geval van deze ene getuige is dat niet gebeurd, ook niet achteraf. Doordat die gelegenheid niet is geboden, heeft de RC de zienswijze van de verdachte niet kunnen meenemen in de beoordeling. Om deze reden wordt de beslissing van de RC voor wat betreft deze getuige vernietigd. De vordering van de officier van justitie om deze getuige de bedreigde status te verlenen wordt afgewezen. De beslissingen van de RC over de status van de andere 12 getuigen blijven in stand. Dat betekent dat de identiteit van deze getuigen verborgen wordt gehouden. 

De beslissing is genomen door andere rechters dan de rechters die de MH17-strafzaak inhoudelijk behandelen. Dit is een wettelijk voorschrift. De rechters die de zaak inhoudelijk behandelen, beslissen uiteindelijk wat de verklaringen van de bedreigde getuigen betekenen voor de strafzaak.

Voor meer informatie: 

  • Link naar de beschikking met parketnummer: 09/748006-19
  • Link naar videofilm: Wat is de rol van een rechter-commissaris in een strafzaak?  
  • Link naar de videofilm: Wat is een bedreigde getuige?