Wij zullen de gebruikelijke rol voor de media met namen van de verdachten, aanvangstijdstip en aanduiding verdenking (289 en 168 Sr) op maandag 2 maart 2020 om 9:00 uur uploaden naar de zogeheten bestandenpostbus op www.rechtspraak.nl en op vrijdag 6 maart om 13:00 uur ter inzage leggen in perscentrum. De gehele tekst van de dagvaardingen wordt tijdens het proces bekend gemaakt door het Openbaar Ministerie.

De bestandenpostbus is een beveiligde omgeving voor journalisten waar ze kennis kunnen nemen van geplande rechtszaken en de betrokken partijen. Omdat het hier om privacygevoelige informatie gaat, moet een journalist toestemming vragen om toegang te hebben tot deze informatie. Vandaar dat we voor hen die geen toegang hebben de mogelijkheid hebben gecreëerd de stukken in te zien tijdens de openingstijden van het perscentrum.

Wij plaatsen de rol in de bestandenpostbus, omdat het de standaardprocedure is. De informatie die geplaatst wordt, is al in een eerder stadium door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.