Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) het woord gevoerd nadat eerder deze week, op 22 en 23 juni, de verdediging aan het woord is geweest. Het OM heeft verschillende zaken aan de orde gesteld en heeft voorstellen gedaan over het verdere verloop van de behandeling.

Voorstel inhoudelijke behandeling OM

Omdat de verdediging én het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden hebben gezegd dat zij meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden, stelt het OM voor de inhoudelijke behandeling in februari en maart 2021 te plannen en de nabestaanden het woord te geven in mei en juni 2021.

Reactie op onderzoekswensen

Het OM heeft gereageerd op de onderzoekswensen van de verdediging. Het OM stelt voor aan de rechtbank het merendeel van de onderzoekswensen af te wijzen. Wel stelt het OM de rechtbank voor een enkel nader onderzoek te laten doen door het benoemen van deskundigen. Ook is het OM het eens met het horen van een beperkt aantal getuigen en is bereid nadere vragen van de verdediging over bijvoorbeeld telecomdata te beantwoorden.

Reactie van de verdediging

De verdediging heeft in haar reactie op het OM aangegeven dat er een recht bestaat op het horen van getuigen en het opgeven van onderzoekswensen, behalve wanneer er geen redelijk verdedigingsbelang is. De verdediging volhardt in veel van haar onderzoekswensen en is van mening dat het onderzoek niet volledig geweest.

Beslissing rechtbank

Komende vrijdag 3 juli om 13.30 uur zal de rechtbank naar het zich laat aanzien beslissen welke verzoeken van de verdediging, het OM en het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden, wel en welke verzoeken niet worden toegewezen. Dit alles vindt plaats als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling. Wanneer die inhoudelijke behandeling zal beginnen is nu dan ook nog onduidelijk.