Nabestaanden, pers, publiek en andere belangstellenden konden deze zitting niet bijwonen in JCS of in het NBC in Nieuwegein. De procespartijen waren beperkt aanwezig; één officier van justitie namens het Openbaar Ministerie en minder advocaten van de verdachte en het rechtsbijstandsteam. De zitting was via de livestream te volgen op deze website. 

Onderzoekswensen
Het OM heeft tijdens de zittingsdagen van 9 en 10 maart verschillende onderzoekswensen neergelegd. De verdediging heeft daar door onvoldoende voorbereidingstijd nog niet op kunnen reageren. De rechtbank is het daarmee eens en houdt de beslissing op de wensen van het OM daarom aan tot de verdediging wel kunnen reageren. De beslissing op deze onderzoekswensen zal daarom worden genomen in het zittingsblok van 8 juni aanstaande. Dan zal ook de verdediging de gelegenheid krijgen verzoeken aan de rechtbank te doen.

Schouw MH17 
De rechtbank vraagt het OM een nadere toelichting te geven op het verzoek tot een schouw van de reconstructie van de MH17. Het is de rechtbank nog niet duidelijk waarom dat noodzakelijk is.  

Processtukken
Het kan zijn dat de verdediging het OM gaat verzoeken om inzage in stukken die niet in het dossier zitten. Het OM en de verdediging hebben de rechtbank gevraagd om de rechter-commissaris een beslissing te laten nemen als het OM de verdediging geen inzage in die stukken zou willen geven. Ook kan de RC dan beslissen over verzoeken tot vertaling van processtukken. De rechtbank stemt daar mee in. 

Rechtsbijstandsteam
De rechtbank heeft ook besloten dat het rechtsbijstandsteam de beschikking moet krijgen over de samenvattende processen-verbaal. Het team mag deze stukken niet verder verspreiden, maar mag de inhoud van de stukken met de nabestaanden bespreken. 

Rechtshulpverzoek
De rechtbank heeft zelf ook een aantal vragen aan het OM en het rechtsbijstandsteam gesteld. Onder andere: is er al een reactie op een bepaald rechtshulpverzoek gekomen? Zijn er al andere instanties overgegaan tot vergoeding van de gevorderde schade? 

Vooruit
Ten slotte kijkt de rechtbank vooruit. Zij verzoekt de verdediging als zij preliminaire verweren wil gaan voeren de rechtbank en het OM daarover voor de zitting van 8 juni 2020 te informeren. Dat geldt ook voor onderzoekswensen. In dat zittingsblok kan gesproken worden over een eventueel gefaseerde inhoudelijke behandeling en dat betekent dat delen van de inhoud van het dossier al tijdens bijvoorbeeld de bespreking van verweren aan de orde kunnen komen.