De gerechten sluiten vanaf 17 maart 2020 hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot 6 april 2020. Een beperkt aantal zaken vindt wel doorgang, waaronder de strafzaak MH17.

Op 23 maart 2020 om 10.00 uur in het Justitieel Complex Schiphol geeft de rechtbank Den Haag haar beslissingen over de vorderingen en verzoeken die op 9 en 10 maart jongstleden aan haar zijn voorgelegd. Gelet op de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zullen op 23 maart aanstaande geen andere onderwerpen aan de orde zijn. Naar verwachting zal de rechtbank na de mededeling van haar beslissingen het onderzoek ter terechtzitting schorsen tot 8 juni 2020 te 10.00 uur. 

Livestream
Nabestaanden, pers, publiek en andere belangstellenden kunnen deze zitting niet bijwonen in JCS of in het NBC in Nieuwegein. De procespartijen zullen beperkt aanwezig zijn; één officier van justitie namens het Openbaar Ministerie en minder advocaten van de verdachte en het rechtsbijstandsteam. De zitting is via de livestream te volgen op deze website. Het perscentrum naast JCS is 23 maart niet geopend en blijft gesloten tot zeker 6 april 2020.

Terugblik op eerste dagen zittingsblok
Op 9 en 10 maart 2020 hebben de eerste zittingsdagen in de strafzaak MH17 plaatsgevonden. Deze zitting had een inventariserend karakter. De rechtbank heeft tijdens die zitting onder meer beslist dat bij de aanvang van het zittingsblok vanaf 8 juni 2020 de verdediging in de gelegenheid zal zijn preliminaire verweren te voeren en in de gelegenheid zal zijn onderzoekwensen in te dienen. 

Op 10 maart 2020 heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank verzocht beslissingen te nemen op vorderingen tot onder meer het uitvoeren van nader onderzoek. Het rechtsbijstandsteam van een groot aantal nabestaanden heeft verzocht om verstrekking van een afschrift van de processtukken aan de nabestaanden.