Op de laatste zittingsdag van 25 november 2020 heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de rechter-commissaris om nader onderzoek uit te voeren. Vandaag is besproken wat de stand van zaken is in de uitvoering van dat onderzoek en heeft de rechtbank een enkele opmerking gemaakt over de vordering van het Openbaar Ministerie tot een schouw van de reconstructie van de MH17. Verder heeft het Rechtsbijstandsteam van de nabestaanden zich uitgelaten over de stand van zaken met betrekking tot de indiening van vorderingen tot schadevergoeding door de nabestaanden. Ook heeft de verdediging enkele verzoeken gedaan.

Nader onderzoek rechter-commissaris

De rechter-commissaris heeft schriftelijk aangegeven hoe het staat met het nog te verrichten onderzoek. Een deel van dat onderzoek is afgerond. Zo is een aantal getuigen gehoord, zijn deskundigen benoemd en zijn transcripten en vertalingen van video’s van verdachten gemaakt. In de komende maanden zullen meer getuigen worden gehoord en zullen deskundigen hun bevindingen rapporteren.

Vordering tot een schouw

De rechtbank zal nog een beslissing moeten nemen op de eerdere vordering van het Openbaar Ministerie tot het houden van een schouw. De rechtbank heeft nu al medegedeeld dat, als het tot een schouw komt, het aantal personen dat die schouw kan bijwonen beperkt zal zijn. Dat heeft te maken met de locatie waar de schouw dan zal plaatsvinden, op een militair en beveiligd terrein, in een hangar van beperkte omvang. Daarnaast gelden mogelijk  ook dan nog maatregelen in verband met COVID-19. De rechtbank zal, als een schouw wordt gehouden, voorzien in een livestream.

Vorderingen tot schadevergoeding

Op 31 augustus 2020 heeft de rechtbank bepaald dat voorlopig wordt aangenomen dat Oekraïens recht van toepassing is op de beoordeling van de door nabestaanden nog in te dienen vorderingen tot schadevergoeding. Het Rechtsbijstandsteam  heeft een advocatenkantoor in Oekraïne verzocht om, in samenwerking met een hoogleraar Oekraïens recht, haar te adviseren over het Oekraïense recht. De verwachting van het Rechtsbijstandsteam  is dat de vorderingen tot schadevergoeding uiterlijk op 15 april 2021 kunnen worden ingediend.

Verzoeken verdediging

De verdediging heeft een aantal verzoeken ingediend, zoals een verzoek tot het toevoegen van een aantal rapporten aan het dossier. De verdediging heeft verder een eerder ingediend en afgewezen verzoek tot het opvragen van registraties van apparaten die radaractiviteit kunnen hebben opgevangen, herhaald. Ook heeft de verdediging gevraagd om het verhoor van twee nieuwe getuigen. Over deze getuigen zou een recent door de rechter-commissaris gehoorde getuige hebben verklaard.

De verdediging heeft gemeld meer voorbereidingstijd nodig te hebben om samen met een kundig persoon de reconstructie van de MH17 te bezoeken. De verdediging wil dat de rechtbank bepaalt dat zij de beschikking krijgt over meer foto’s van de wrakstukken, zodat de kundig persoon aan de hand van alle beschikbare foto’s kan bepalen welke wrakstukken hij wenst te zien.

Het Openbaar Ministerie meent dat de verzoeken van de verdediging moeten worden afgewezen. Zo heeft de rechtbank het verzoek dat ziet op radaractiviteit al eerder afgewezen. Verder zijn van alle geborgen wrakstukken foto’s gemaakt, die allemaal al zijn verstrekt aan de verdediging. Ook ziet het Openbaar Ministerie niet in waarom er twee nieuwe getuigen gehoord zouden moeten worden, mede omdat er te weinig informatie over deze getuigen bekend is.

Verdere planning

De rechtbank zal op 8 februari 2021 om 14:00 uur beslissen over de vandaag gedane verzoeken.

Kijk hier de livestreambeelden terug van de zitting:
Livestream 1 februari 2021 deel 1
Livestream 1 februari 2021 deel 2