Het zittingsblok dat vandaag van start is gegaan, staat in het teken van het uitoefenen van het spreekrecht door nabestaanden van de slachtoffers van het neerstorten van vlucht MH17.

Na vandaag zullen ook op 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23 en 24 september nabestaanden het woord voeren. In totaal vertellen circa 90 nabestaanden in de zittingszaal hun persoonlijke verhaal.

Spreken nabestaanden

De rechtbank heeft vandaag weer benadrukt dat de behandeling van deze strafzaak voor nabestaanden emotioneel zeer beladen is. Vandaag en tijdens de dagen die de komende drie weken volgen, zal de rechtbank dan ook met aandacht luisteren naar de nabestaanden die aan het woord komen. Zij zullen spreken over hun dierbaren, over het verlies, over de gevolgen van deze tragedie die ruim zeven jaar geleden heeft plaatsgevonden en over wat zij vinden van deze strafzaak.

Omdat het belangrijk is dat het spreekrecht op een goede manier kan worden uitgeoefend, zijn deze dagen voorbereid door het Rechtsbijstandsteam (RBT) in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en medewerkers van de rechtbank.

De meeste nabestaanden zullen zelf in de zittingszaal het woord voeren. Sommige nabestaanden doen dat vanaf een andere locatie of in de vorm van een videoboodschap. Ook zullen anderen, zoals advocaten van het RBT of medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, namens hen het woord voeren.

Onderzoek rechter-commissaris

De rechtbank heeft vandaag medegedeeld dat de rechter-commissaris heeft laten weten dat de Russische autoriteiten het verzoek tot het horen van de medeverdachten als getuigen in de strafzaak van Pulatov niet hebben ingewilligd. De Russische autoriteiten hebben aangegeven dat het Wetboek van Strafvordering van de Russische Federatie de mogelijkheid uitsluit om een verdachte in een strafzaak als getuige in dezelfde zaak te horen. Het horen van de medeverdachten als getuigen in de strafzaak van Pulatov is daarom vooralsnog niet mogelijk gebleken.

Verdere verloop onderzoek ter terechtzitting

Ervan uitgaande dat het onderzoek van de rechter-commissaris voor 1 november 2021 is afgerond, zullen de resultaten daarvan op 1 en/of 2 november 2021 worden besproken. Dan worden ook de vorderingen van de benadeelde partijen besproken.

Een aantal nabestaanden zal daarna het spreekrecht uitoefenen, op 8 november 2021.

Vanaf 15 november 2021 zal het OM rekwireren gedurende twee of drie dagen.

Mocht het onderzoek van de rechter-commissaris worden afgerond na 1 november 2021 dan zullen begin november 2021 wel de vorderingen van de benadeelde partijen worden besproken, maar zullen de verdere uitoefening van het spreekrecht en het requisitoir van het OM eerst plaatsvinden in december 2021.

Vanaf 7 maart 2022 zijn vier weken gereserveerd voor het pleidooi van de verdediging. Over de precies benodigde tijd daarvoor kan nu nog niets worden gezegd.

Vervolgens kunnen het OM en het RBT daarop vanaf 16 mei 2022 reageren en krijgt de verdediging vanaf 6 juni 2022 ook nog een keer de gelegenheid. Daarmee komt de behandeling van de zaak op de zitting ten einde.

De tijd die de rechtbank nodig zal hebben om haar oordeel over deze zaak in een vonnis op te nemen, is nu nog niet in te schatten. Om die reden heeft de rechtbank drie dagen vastgesteld waarop mogelijk de uitspraak kan worden gedaan. De eerst mogelijke uitspraakdatum is 22 september 2022. Voor het geval de rechtbank dan nog niet gereed is met het vonnis, is een tweede mogelijkheid gereserveerd op 17 november 2022. Een derde mogelijkheid is op 15 december 2022.

Eerstvolgende resumé

Op deze website wordt op 24 september 2021 voor het eerst weer een resumé gepubliceerd, waarin dit zittingsblok zal worden afgesloten en vooruit zal worden gekeken naar de eerstvolgende zittingsdag(en) daarna.


Kijk hier de livestreambeelden terug van de zitting:
Origineel zaalgeluid
Livestream 6 september 2021 deel 1
Livestream 6 september 2021 deel 2

Nederlandse tolk
Livestream 6 september 2021 deel 1
Livestream 6 september 2021 deel 2