Verzoeken van de verdediging

De rechtbank heeft op de verzoeken van de verdediging als volgt beslist:

De rapporten van Almaz-Antey van 2015 en 2016 zullen worden toegevoegd aan het strafdossier.

De rechtbank laat de mogelijkheid open dat de rechter-commissaris de deskundigen van Almaz-Antey, het NLR en de RMA, die bij de rechter-commissaris worden gehoord, in de gelegenheid stelt de wrakstukken te bezichtigen als dat nodig is voor een goed begrip van de rapporten.

Het Openbaar Ministerie moet bij het OvV nagaan of zij over foto’s beschikt, die nog niet aan de verdediging ter inzage zijn gegeven en of die foto’s alsnog aan de verdediging ter beschikking kunnen worden gesteld.

Over het onderzoek naar spraakherkenning heeft de rechtbank beslist dat de verdachte de gelegenheid krijgt om uiterlijk op 22 februari 2021 te kennen te geven op welke tapgesprekken hij zichzelf herkent. Die tapgesprekken kunnen dan als referentie worden betrokken bij het onderzoek naar andere tapgesprekken.

De andere verzoeken van de verdediging zijn afgewezen.

Planning schadevergoedingsvordering

Over de planning van de behandeling van de schadevergoedingsvordering van de nabestaanden, heeft de rechtbank gezegd dat een definitieve planning pas mogelijk is als het grootste deel van de vorderingen is ontvangen zodat de rechtbank daar voldoende zicht op heeft gekregen.

Schouw van de reconstructie

Over een mogelijke schouw van de reconstructie heeft de rechtbank gezegd dat een beslissing daarover pas kan worden genomen als de deskundigen zijn gehoord bij de rechter-commissaris. Als dan duidelijk is of de deskundigen onderling verdeeld zijn over het mogelijk gebruikte wapen en de afvuurlocatie, wordt besloten tot een schouw. Omdat de schouw een omvangrijke operatie is, wordt het Openbaar Ministerie nu reeds de opdracht te geven om daar de voorbereidingen voor te treffen.

Verdere planning

De zitting is vandaag geschorst en wordt hervat op 15 april 2021 om 10:00 uur.

Geplande zittingsdagen in 2021

Kijk hier de livestreambeelden terug: 
Livestream 8 februari 2021