Op die verzoeken die van belang zijn voor de voortgang van het door de rechter-commissaris te verrichten onderzoek, en op het verzoek van het Openbaar Ministerie tot het houden van een schouw, heeft de rechtbank vandaag als volgt beslist.

Nadere vragen aan deskundige Almaz-Antey

De verdediging heeft verzocht de deskundige van Almaz-Antey nog vragen te mogen stellen die nog niet gesteld konden worden. Deze deskundige is gedurende vier dagen door de rechter-commissaris gehoord, waarmee de verdediging al ruim de gelegenheid is geboden deze deskundige te ondervragen. Volgende week zal deze deskundige en ook de deskundige van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Royal Military Academy nog gedurende drie dagen gezamenlijk worden ondervraagd. Als aan het einde van dit verhoor nog tijd beschikbaar is, kan de rechter-commissaris de verdediging de gelegenheid bieden de resterende vragen te stellen. Indien daarvoor geen tijd overblijft, kunnen deze vragen via de rechter-commissaris schriftelijk aan de deskundige worden voorgelegd en beantwoord.

Schouw

De rechtbank bepaalt dat op 26 mei 2021 een schouw zal plaatsvinden van de reconstructie van MH17. De rechtbank vindt de eigen waarneming noodzakelijk, omdat de rechtbank de bevindingen van het onderzoek dat ziet op het schadebeeld, de aard en de concentratie van de schade en de locatie van beroeting dan zelf kan waarnemen.

Het aantal mensen dat deze schouw kan bijwonen, zal beperkt zijn. Dat heeft te maken met de locatie waar de schouw zal plaatsvinden, op een militair en beveiligd terrein, in een hangar van beperkte omvang, waarbij nog maatregelen zullen gelden in verband met COVID-19. Pers zal in beperkte mate aanwezig kunnen zijn. Er zal geen publiek bij kunnen zijn. De rechtbank zal voorzien in een livestream.

Verdere planning

De zitting zal worden voortgezet op 22 april 2021 om 13:30 uur. De rechtbank zal dan beslissen op de overgebleven verzoeken.

Daarna zal zitting worden gehouden op 21 mei 2021. De rechtbank zal dan een agenda voor de schouw vaststellen, waarin zal staan welke onderdelen van de reconstructie en welke aanwezige wrakstukken door de rechtbank op 26 mei 2021 zullen worden aanschouwd.

Resume van de dag 15 april 2021
 

Kijk hier de livestreambeelden terug: 
Livestream 16 april 2021 deel 1
Livestream 16 april 2021 deel 2
Livestream 16 april 2021 deel 3