Schouw

Vandaag heeft de schouw van de reconstructie van het MH17-vliegtuig en de daarnaast opgestelde wrakstukken op de vliegbasis Gilze-Rijen plaatsgevonden.

Aanwezigen, nabestaanden en livestream

Het bekijken (schouwen) van de reconstructie en wrakstukken is gebeurd in de zaak tegen één van de vier verdachten. Bij de schouw waren naast de rechtbank, de verdediging, twee officieren van justitie en leden van het rechtsbijstandsteam aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de pers waren erbij. Ander publiek kon niet aanwezig zijn vanwege de bijzondere aard van de locatie en het beperkt aantal beschikbare plaatsen. De zitting/schouw was te volgen via een livestream.

Ook nabestaanden hebben de schouw via de livestream kunnen volgen. Een aantal van hen heeft dat gedaan in het perscentrum bij het Justitieel Complex Schiphol, waar een ruimte voor hen was ingericht.

De rechtbank heeft zich speciaal gericht tot de nabestaanden om te benadrukken dat zij zich realiseert dat het bezoek van de rechtbank aan de reconstructie van het MH17-vliegtuig voor de schouw bij nabestaanden een bijzondere emotionele lading zal hebben. Die reconstructie betreft immers het vliegtuig waarmee hun dierbaren onderweg waren naar een bestemming die zij nooit hebben bereikt, doordat het vliegtuig tijdens die vlucht is neergestort waardoor alle inzittenden zijn overleden. Ook een vertegenwoordiger van het Rechtsbijstandsteam heeft namens de nabestaanden het woord gevoerd en aangegeven wat het bezoek aan de reconstructie van hetMH17-vliegtuig voor de nabestaanden betekent.

Beeldopname en foto’s

Tijdens de schouw zijn delen van de reconstructie en opgestelde wrakstukken door de rechtbank gefilmd en gefotografeerd. Die beelden zullen onderdeel gaan uitmaken van het procesdossier, dat door de rechtbank bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal worden besproken.  De eigen waarnemingen van de rechtbank tijdens de schouw kunnen als bewijsmiddel worden gebruikt, zowel in belastende als in ontlastende zin.

De rechtbank heeft zich niet uitgelaten over haar waarnemingen. Als de rechtbank daar aanleiding voor ziet of daar door één van de procespartijen om wordt gevraagd, kan zij dit doen bij de voortzetting van het onderzoek ter terechtzitting op of na 7 juni 2021. Of, en zo ja, op welke manier, de waarnemingen een rol zullen spelen bij de door de rechtbank in deze strafzaak te beantwoorden vragen, zal blijken uit het uiteindelijk door de rechtbank te wijzen vonnis.

Start inhoudelijke behandeling

De zitting zal in de zaken tegen alle verdachten worden voortgezet op 7 juni 2021 om 10.00 uur. Op die dag begint de inhoudelijk behandeling van de strafzaak MH17.

Op die eerste dag zullen meer algemene onderwerpen aan de orde komen. Op die dag kan worden gesproken over het onderzoek bij de rechter-commissaris en kunnen opmerkingen worden gemaakt over de schouw. Ook zal de rechtbank die dag een inleiding geven op de bespreking van het dossier de dagen daarna. De verwachting is dat het dossier door de rechtbank kan worden besproken in drie dagen, op 8, 9 en 10 juni 2021. De rechtbank zal daarbij de stukken die zich in het dossier bevinden, bespreken in samengevatte vorm. Vrijdag 11 juni 2021 is een uitloopdag. 

Daarna zal het Openbaar Ministerie op 17 en 18 juni 2021 nog de gelegenheid krijgen om delen van het dossier te bespreken. Mogelijk komt daarna ook de verdediging nog aan het woord om delen van het dossier te bespreken die zij nog van belang acht. Het zittingsblok loopt tot en met 9 juli 2021.

In september 2021 worden de nabestaanden in de gelegenheid gesteld hun spreekrecht uit te oefenen.

Kijk hier de livestreambeelden terug:
Livestream 26 mei 2021 deel 1
Livestream 26 mei 2021 deel 2
Livestream 26 mei 2021 deel 3