Op 24 juni 2021 zal de schriftelijke reactie van het OM op de nog openstaande verzoeken van de verdediging en het Rechtsbijstandsteam aan de orde komen en zal daar nog over en weer op kunnen worden gereageerd.