Ervan uitgaande dat het onderzoek van de rechter-commissaris voor 1 november 2021 is afgerond, zullen de resultaten daarvan op 1 en/of 9 november 2021 worden besproken. In elk geval worden dan ook de vorderingen van de benadeelde partijen besproken.

Nabestaanden spreekrecht

Zodra het onderzoek is afgerond en de resultaten daarvan op zitting aan de orde zijn geweest, zal nog een aantal nabestaanden spreken die (ook) wat over het bewijs willen zeggen. Zij zullen hun spreekrecht uitoefenen op 8 november 2021.
 

Requisitoir Openbaar Ministerie

Vanaf 15 november 2021 zal het OM rekwireren gedurende twee of drie dagen (15, 16 en 17 november 2021).

Mocht het onderzoek van de rechter-commissaris worden afgerond na 1 november 2021 dan zullen begin november 2021 wel de vorderingen van de benadeelde partijen worden besproken, maar zullen de verdere uitoefening van het spreekrecht en het requisitoir van het OM eerst plaatsvinden in december 2021.
 

Pleidooi verdediging

Vanaf 7 maart 2022 zijn vier weken gereserveerd voor het pleidooi van de verdediging. Over de precies benodigde tijd daarvoor kan nu nog niets worden gezegd.

Vervolgens kunnen het OM en het RBT daarop vanaf 16 mei 2022 reageren en krijgt de verdediging vanaf 6 juni 2022 ook nog een keer de gelegenheid. Daarmee komt de behandeling van de zaak op de zitting ten einde.
 

Uitspraak

De tijd die de rechtbank nodig zal hebben om haar oordeel over deze zaak in een vonnis op te nemen, is nu nog niet in te schatten. Om die reden heeft de rechtbank drie dagen vastgesteld waarop mogelijk de uitspraak kan worden gedaan. De eerst mogelijke uitspraakdatum is 22 september 2022. Voor het geval de rechtbank dan nog niet gereed is met het vonnis, is een tweede mogelijkheid gereserveerd op 17 november 2022. Een derde mogelijkheid is op 15 december 2022.