Donderdag 22 september 2022 is, volgens de eerder gemaakte planning, een formele zittingsdag. Tijdens die zitting zal naar verwachting slechts worden medegedeeld dat het onderzoek ter terechtzitting onmiddellijk wordt geschorst tot 17 november 2022.