Op donderdag 9 juni 2022 zal de verdediging het woord krijgen om te reageren op de repliek van 16, 17 en 18 mei (dupliek). Voor de reactie van de verdediging zijn twee dagen beschikbaar 9 en 10 juni 2022.

Na de dupliek volgt op een nader te bepalen datum de uitspraak. Donderdag 22 september 2022 is, volgens de eerder gemaakte planning, ook nog een formele zittingsdag. Tijdens die zitting zal naar verwachting slechts worden medegedeeld dat het onderzoek ter terechtzitting onmiddellijk wordt geschorst tot 17 november 2022.

Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gezegd of de uitspraak op 17 november 2022 of 15 december 2022, zal kunnen plaatsvinden.