Personalia

Naam:          E.A. Poppe-Gielesen (Edith)

Carrière

Sinds 2006:  Rechtbank Rotterdam, rechter (kabinet rechter-commissaris, strafrecht, bestuursrecht)

2005 – 2006: Rechtbank Rotterdam, rechter in opleiding

2004 – 2005: Rechtbank Rotterdam, rechter-plaatsvervanger

2000 – 2005: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Handhavingsdienst luchtvaart, coördinator Juridische Zaken

1997 – 2000: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst, senior juridisch-bestuurlijk medewerker

1995 – 1997: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juridisch beleidsmedewerker