Bent u een nabestaande, dan volgt er voor u een aparte procedure voor het eventueel bijwonen van de zitting. De zittingszaal is niet groot genoeg om plaats te bieden aan alle nabestaanden. Er wordt gekeken naar een manier om tot een juiste verdeling van de plaatsen in de zittingszaal te komen. De aanmeldprocedure wordt met u gedeeld via de voor u gebruikelijke communicatiekanalen zodra er meer informatie over bekend is. 

Heeft u vragen over het accreditatieproces, dan kunt u contact opnemen met het team communicatie van MH17 via het e-mailadres registration.courtmh17@rechtspraak.nl.