Gereserveerde zittingsdagen blok 13

Zittingsblok 13 in het strafproces MH17 in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) bestaat uit maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2022 en woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2022. 

Op maandag 16 mei zal eerst het RBT het woord krijgen om te reageren op het punt van de vorderingen tot schadevergoeding. Aansluitend is het de beurt aan het OM voor de repliek. Voor de reactie van het RBT en de repliek van het OM zijn drie dagen beschikbaar.

Op woensdag 8 juni 2022 krijgt de verdediging de gelegenheid te reageren voor de dupliek. Hier zijn ook drie dagen voor beschikbaar.

Het is nog niet duidelijk of alle dagen worden gebruikt. Zittingsdagen kunnen door omstandigheden worden ingekort, verplaatst, aangehouden of zelfs worden afgelast.

Het proces is voor iedereen te volgen via de livestream en wij bieden de beelden aan via de bestaande procedure. De voertaal tijdens de rechtszaak is Nederlands en alle informatie wordt vertaald naar het Engels.

Zaal D

Mocht u voor een plaats in zittingszaal D in aanmerking willen komen, dan kunt u vanaf maandag 25 april 2022 accreditatie aanvragen door een e-mail te sturen naar registration.courtmh17@rechtspraak.nl. Als de vraag naar een plaats in de zittingszaal groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, bestaat de kans dat u de zitting niet in zaal D kunt bijwonen. 

Media in Justitieel Complex Schiphol

Vanaf maart 2022 wordt iedereen die aangemeld is ondergebracht in het Justitieel Complex Schiphol. Journalisten die niet in zaal D plaatsnemen, kunnen de zitting in een videozaal of perskamer in het JCS volgen. Deze zalen hebben een liveverbinding met zittingzaal D. U ziet de beelden van zes camera’s die op dat moment in de zittingszaal worden gemaakt. Indien u de zitting vanuit een van deze zalen of perskamers wilt bijwonen, kunt u zich vanaf maandag 25 april 2022 via het accreditatiesysteem registreren. Onder het tabblad ‘zittingsdagen’ kunt u de zittingsdagen selecteren waarvoor u zich wilt aanmelden.

Het accreditatiesysteem

Indien u nog geen account heeft voor het accreditatiesysteem, kunt u een e-mail sturen naar registration.courtmh17@rechtspraak.nl. In dezelfde mail kunt u indien gewenst, namens uw organisatie, accreditatie voor meer collega’s aanvragen.

Belangrijk

U wordt verzocht zich alleen aan te melden via het accreditatiesysteem wanneer u daadwerkelijk voornemens bent om de zitting bij te wonen. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met accreditatiemedewerkers via het mailadres registration.courtmh17@rechtspraak.nl. Op deze manier weet de rechtbank hoeveel journalisten zij daadwerkelijk per dag kunnen verwachten. Als de vraag groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, bestaat de kans dat u de zitting niet in het JCS kunt bijwonen.

Toewijzing zaal D en overige zalen

De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is niet bepalend voor de toewijzing. Uw accreditatie is persoonsgebonden. Dat betekent dat u uw accreditatie niet kunt overdragen. 

Actueel

Bekijk de pagina actueel voor nieuwsberichten.

Zittingsdagen

De planning van zittingsdagen vindt u bij 'over de rechtszaak'.

Contact

Neem voor vragen contact op met de rechtbank Den Haag, afdeling communicatie MH17, telefoonnummer 088 - 361 17 11 of 06 - 52 83 05 31.
E-mail mh17@rechtspraak.nl of neem rechtstreeks contact op met een van de persvoorlichters: T 06 - 52 83 05 31 (ook via WhatsApp).
Heeft u vragen over het accreditatieproces, dan kunt u contact opnemen met het team communicatie van MH17 via het e-mailadres registration.courtmh17@rechtspraak.nl.