Personalia

Naam:          D.A.C. Koster (Dagmar)

Carrière

Sinds 2016:  Rechtbank Den Haag, rechter (strafrecht)

2008 - 2015: ​Rechtbank Utrecht / Midden-Nederland, rechter (strafrecht)

2007 - 2008: Rechtbank Utrecht, rechter in opleiding

2005 - 2007: Rechtbank Alkmaar, rechter-plaatsvervanger

2000 - 2007: Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel Den Haag, juridisch medewerker

1994 - 2000: Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR, Zutphen), beleidsmedewerker / bestuurssecretaris respectievelijk medewerker internationale aangelegenheden

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2019:  Lid beroepscommissie basketbalvereniging