Foto van D.R. Glass 

Personalia

Naam: D.R. Glass (Daan)

Carrière

Sinds 2005: Rechtbank Den Haag, rechter (stafrecht, civiel recht)

2004 - 2005: Rechtbank Den Haag, rechter-plaatsvervanger / gerechtsauditeur

1998 - 2004: Rechtbank 's-Hertogenbosch, rechtbank Amsterdam / parket Amsterdam, rechterlijk ambtenaar in opleiding en in dat kader rechter-plaatsvervanger en plaatsvervangend officier van justitie (buitenstage bij Lexence Advocaten te Amsterdam)

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2018: Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), docent