Foto van Hendrik Steenhuis

Personalia

Naam:  H. Steenhuis (Hendrik)

Carrière

Sinds 2006: Rechtbank Den Haag, strafrechter

1978 – 2006: Belastingdienst, verschillende functies

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2008: Lid van de klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten