Alle zittingen zijn via onze livestream te volgen. De voertaal tijdens de zittingen is Nederlands, om een breder publiek te bedienen wordt onze livestream daarnaast simultaan vertaald in het Engels.

De zitting gaat verder op maandag 22 juni 2020 om 10:00 uur.

Nederlandstalige stream:    https://content.uplynk.com/player5/2zSmhpMlkygY7v1LrGpY99ec.html  
Engelstalige stream:   https://content.uplynk.com/player5/2GnnnRvTI7gzCPovooYd9Uec.html

Meer informatie over beelden voor uitzendingsdoeleinden.

Simultane vertaling op de Engelse livestream
De Engelse versie wordt door tolken ter beschikking gesteld. Aangezien simultaantolken live en snel werken en gebruik maken van technieken zoals parafraseren en samenvatten, kan de Engelse versie niet gelden als een woordelijke vertaling. Uitsluitend de oorspronkelijk uitgesproken versie geldt voor de verslaglegging van het proces.

Rechten
Alle beelden zijn eigendom van de rechtbank Den Haag. De beelden mogen enkel gebruikt worden voor journalistieke doeleinden.