Het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden krijgt het woord – deel 2.

Reactie Openbaar Ministerie.