Het Openbaar Ministerie geeft een toelichting op het opsporingsonderzoek – deel 2.