Livestream 13 november 2020 - 12:00 - 12:50 uur

Start zitting: 0:08

Reactie van het Openbaar Ministerie (OM) op de op 3, 4 en 5 november door de verdediging gepresenteerde wensen tot nader onderzoek - deel 4. 

Het Rechtsbijstandsteam (RBT) vraagt om meer stukken te ontvangen dan het RBT tot nu toe heeft gekregen.

Schorsing tot 14:00 uur.

Bron: Rechtbank Den Haag