Livestream 9 maart 2020 - 11:00 - 12:20 uur

Start zitting: 0:08:45

De eerste zittingsdag was inventariserend van aard. Er is gekeken naar wie is er verschenen, of zij goed zijn opgeroepen. Maar ook; hoe ziet het dossier er uit?  Is het dossier compleet of komt er nog iets bij en heeft de verdediging nog wensen?
De voorzitter heeft de positie van de nabestaanden geschetst. Of zij gebruik  willen maken van hun spreekrecht, een schriftelijke verklaring willen afgeven of een vordering tot schadevergoeding willen indienen - deel 2

Hierna houdt het Openbaar Ministerie een openingswoord. De officier van justitie spreekt de ten laste legging uit - deel 1.

Bron: Rechtbank Den Haag