NIEUWS

Rollen in een strafproces

Een slachtoffer van een strafbaar feit of zijn of haar nabestaanden kunnen meerdere rollen hebben in een strafproces. Zo heeft hij of zij spreekrecht en kan hij of zij een rol hebben als benadeelde partij. Bekijk de video voor een uitleg.

11/07/2019 10:00

Bron: Rechtbank Den Haag