De door het kabinet aangekondigde avondklok heeft beperkte invloed op de Rechtspraak. De avondklok gaat in op 23 januari 2021 en geldt van 21.00 tot 04.30 uur. In een gering aantal rechtszaken is rond dat tijdstip nog zitting. Rechtzoekenden en professionals die daarbij aanwezig moeten zijn, vallen onder de uitzonderingen die het kabinet heeft opgesteld. De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn.

Lees het hele bericht op rechtspraak.nl