Verslaglegging zitting

De zittingen van de rechtszaak MH17 vinden plaats in het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Als journalist is het mogelijk om het in JCS aanwezig te zijn in het perscentrum en in de zittingszaal. Het perscentrum biedt plaats aan 500 personen. U kunt hier een beeldregistratie bekijken die dusdanig is dat het voor u zo veel mogelijk lijkt alsof u zelf in de zittingszaal bent. De rechtbank Den Haag zorgt hiervoor omdat de zittingszaal onvoldoende plaats biedt voor alle belangstellende journalisten.

De toegangverlening tot het perscentrum en de zittingszaal verloopt via accreditatie.
 

Persrichtlijn MH17-proces

Rechtszaken in Nederland zijn – in beginsel – openbaar. Journalisten mogen hierbij aanwezig zijn en hun werk doen. Hiervoor is een landelijke richtlijn opgesteld, de persrichtlijn 2013. In het MH17-proces geldt deze persrichtlijn ook. Rechtbank Den Haag kan echter afwijken van de persrichtlijn en aanvullende afspraken maken.
 

Contact

Neem voor vragen contact op met de rechtbank Den Haag, afdeling communicatie MH17, telefoonnummer 0883611711.