Uw privacy is voor de Rechtspraak van groot belang. De Rechtspraak behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligt uw gegevens conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.

Als u persoonsgegevens via deze site achterlaat, worden ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De Rechtspraak heeft veel aandacht besteed aan beveiliging van deze website. Mocht u desondanks een zwakke plek ontdekken, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit meldt via het Meldpunt kwetsbaarheden

Lees meer over de manier waarop de Rechtspraak uw privacygegevens verwerkt en beschermt.