Personalia
Naam                   D.R. Glass (Daan)

Carrière
Sinds 2005           Rechtbank Den Haag, rechter (stafrecht, civiel recht)
2004 - 2005         Rechtbank Den Haag, rechter-plaatsvervanger / gerechtsauditeur
1998 - 2004         Rechtbank 's-Hertogenbosch, rechtbank Amsterdam / parket Amsterdam, rechterlijk ambtenaar in opleiding en in dat kader rechter-plaatsvervanger en plaatsvervangend officier van justitie (buitenstage bij Lexence Advocaten te Amsterdam)

Huidige nevenfunctie(s)
Sinds 2018          Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), docent