Personalia
Naam                  H. Steenhuis (Hendrik)

Carrière 
Sinds 2006          Rechtbank Den Haag, strafrechter
1978 – 2006        Belastingdienst, verschillende functies

Huidige nevenfunctie(s)
Sinds 2008          Lid van de klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten