Personalia
Naam                    C.I.H. Kerstens-Fockens (Heleen)

Carrière
Sinds 2009          Rechtbank Den Haag, rechter (strafrecht, bestuursrecht)
2007 - 2009         Rechtbank Amsterdam, rechter (bestuursrecht)
2006 - 2007         Rechtbank Amsterdam, gerechtsauditeur
2001 - 2006         Rechtbank Amsterdam / Parket Amsterdam, rechterlijk ambtenaar in opleiding en in dat kader plaatsvervangend officier van justitie / rechter plaatsvervanger (buitenstage bij het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)
1999 - 2001         SRK Rechtsbijstand, jurist
1996 - 1999         Rode Kruis Denemarken, juridisch adviseur

Huidige nevenfunctie(s)
Sinds 2016          Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk Nederland, lid van het college