Deze eerste zittingsdagen waren vooral inventariserend van aard, waarbij alle procespartijen hun openingswoord hebben gehouden en verdere verzoeken hebben ingediend. Een overzicht van de eerste dagen:

Dag 1, 9 maart

Dag 2, 10 maart

De zitting gaat verder op maandag 23 maart om 10.00 uur.