Binnen een JIT gelden spelregels. Deze regels dienen er onder meer toe dat resultaten van strafrechtelijk onderzoek in het ene land gebruikt kunnen worden in een strafrechtelijk onderzoek van het andere land. Verder zijn er regels die ervoor zorgen dat bepaalde onderzoekshandelingen in een land worden verricht ten behoeve van een ander land.

Op 5 juli 2017 beslisten de JIT-landen dat een eventuele vervolging en berechting van verdachten in en door Nederland en volgens het in Nederland geldende recht plaatsvindt. Om dit mogelijk te maken sloten Nederland en Oekraïne in diezelfde maand een verdrag voor internationale juridische samenwerking. De belangrijkste onderwerpen van het verdrag zijn:

  • de Nederlandse rechtsmacht en overdracht van strafvervolging
  • de uitlevering van verdachten
  • de berechting door middel van videoconferentie (de verdachte neemt dan op afstand vanuit het buitenland deel aan het strafproces)
  • de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen


Ook besloten de JIT-landen dat in geval van vervolging het Nederlandse Openbaar Ministerie de rechtszaak voorlegt aan de rechtbank Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid besliste dat de rechtszaak zou plaatsvinden in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. De locatie werd al aangewezen om het proces zo snel mogelijk te kunnen starten na de beslissing om de verdachten te vervolgen.