Spreken nabestaanden

Zo hebben in de MH17-strafzaak uiteindelijk bijna honderd nabestaanden hun stem in de zittingszaal laten horen. Zij hebben gesproken over het verlies van hun dierbaren. Zij deelden hun verdriet, pijn, frustratie en soms ook boosheid, maar ook hun herinneringen aan vele mooie momenten. Foto’s, filmpjes en voorwerpen van betekenis zijn getoond, waarmee de dierbaren van deze nabestaanden ook in de zittingszaal een gezicht hebben gekregen. Vandaag heeft ook een aantal nabestaanden gesproken over hoe zij deze strafzaak en het bewijs zien.

Zoals ook al verwoord in het resumé van 24 september 2021, geldt ook voor vandaag dat op openhartige en persoonlijke wijze is gesproken. Dat heeft op de rechtbank diepe indruk gemaakt. De sprekers hebben alle toehoorders in hun hart, en vaak ook diep in hun ziel laten kijken. Ieder die heeft gesproken, heeft dat op een geheel eigen en krachtige wijze gedaan. Mede daardoor is op een prachtige manier van het spreekrecht gebruik gemaakt.

Het gedeelte van dit strafproces waarin de nabestaanden zich konden uitspreken, is nu afgerond. Alle verklaringen zijn op schrift gesteld en zullen in het dossier van deze strafzaak worden bewaard.

Verdere planning

De eerstvolgende zittingsdag zal zijn op 8 december 2021 en zal beginnen om 10.00 uur.

Door de beslissing van de rechtbank van 2 november jongstleden om de termijn waarbinnen de getuige Muchkaev dient te worden gehoord, te verlengen tot 10 februari 2022, kan de bespreking door de rechtbank van het onderzoek nog niet worden afgerond. De toelichting door het Rechtsbijstandsteam (RBT) op de vorderingen van de benadeelde partijen en het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) zal daarom niet meer deze maand plaatsvinden.

Als op korte termijn alsnog kan worden vastgesteld dat het niet redelijkerwijs te verwachten is dat de getuige voor 10 februari 2022 zal worden gehoord, dan zal de toelichting door RBT op de vorderingen en het requisitoir van het OM op de al eerder in december geplande reservedagen (van 8 tot en met 10 en van 20 tot en met 24 december 2021) kunnen plaats vinden.

In dat geval kan de verdediging volgens de eerder gegeven planning het pleidooi voeren en kan ook de verdere voorlopige planning worden gehandhaafd. Zie voor die voorlopige planning het resumé van de dag van 6 september 2021.