Deze briefing vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) in Badhoevedorp, de locatie waar de zittingen vanaf 9 maart volgend jaar plaatsvinden. De voertaal tijdens de mediabriefing is Nederlands en alle informatie wordt vertolkt naar het Engels.

Geïnteresseerde media kunnen via e-mail tot uiterlijk 24 november kenbaar maken dat zij voor deze mediabriefing willen worden uitgenodigd. Het e-mailadres is: registration.courtmh17@rechtspraak.nl. U ontvangt vervolgens een linkje naar een accreditatiesysteem waarmee u zich kunt aanmelden. Zonder accreditatie kunt u de mediabriefing niet bijwonen.

Inhoud mediabriefing

Tijdens de mediabriefing geeft de rechtbank uitleg over de planning tijdens de eerste zittingsdagen, de mogelijkheden voor nieuwsgaring, het accreditatiesysteem, het regieprotocol, de persrichtlijn, de huisregels en overige logistieke zaken, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het JCS, vervoer en (technische) faciliteiten. Daarnaast is er een rondleiding en een bezoek aan de zittingszaal. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de bovengenoemde onderwerpen. Voor alle duidelijkheid: er worden geen mededelingen gedaan of vragen beantwoord over de inhoud van de zaak. Van de mediabriefing en de daaropvolgende rondleiding mogen geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt.

 

Na de mediabriefing plaatst de rechtbank Den Haag (delen van) de inhoudelijke informatie op deze website.