Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de rechtbank Den Haag in Nederland en heeft als doel het publiek te informeren over de rechtszaak MH17. Alle informatie op deze site is te vinden in twee talen: Nederlands en Engels.

Andere informatiekanalen van de rechtbank Den Haag over deze zaak zijn sociale media en de telefoon. Bekijk de mogelijkheden om contact op te nemen.

Deze website wordt met grote zorgvuldigheid onderhouden. Gebruikers kunnen echter geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Gebruikers wordt aangeraden steeds de website te raadplegen voor de meest actuele informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de planning van zittingen. Mocht u onverhoopt een fout of een andere onvolkomenheid aantreffen op deze website, laat het alstublieft weten.

Beeldmateriaal
Alle beeldmateriaal op deze website, foto en video kan rechtenvrij worden gebruikt. 

Rechtspraak in Nederland
Nederland is een rechtstaat, waarin de rechtsprekende macht een onafhankelijke en onpartijdige positie inneemt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak.