Dat is de gebruikelijke gang van zaken. In strafzaken ligt informatie over de procespartijen, dagvaardingen, verzoekschriften en beroepschriften uiterlijk een week voor de zitting onder embargo ter inzage voor journalisten. Het embargo geldt tot het moment waarop de openbare behandeling start. Dat is het moment waarop het onderzoek ter terechtzitting formeel aanvangt en in het openbaar vastgesteld wordt wie zijn verschenen.