Op woensdag 25 november 2020 is de regiefase van het strafproces MH17 afgerond.

De rechtbank heeft de zaak in handen gelegd van de rechter-commissaris om nader onderzoek uit te voeren. De rechter-commissaris heeft inmiddels de rechtbank geïnformeerd over de verwachte voortgang van dat onderzoek. Op basis van deze informatie heeft de rechtbank nu een voorlopige planning gemaakt.

Op maandag 1 februari 2021 is de eerst volgende zittingsdag. Deze zal benut worden om te bespreken wat op dat moment de stand van zaken is in de uitvoering van dit nadere onderzoek, de stand van zaken met betrekking tot de indiening van vorderingen tot schadevergoeding door de nabestaanden en met betrekking tot de vordering van het Openbaar Ministerie tot een schouw van de reconstructie van de MH17.

Op de zitting van 15 april 2021 neemt de rechtbank een beslissing of, en zo ja, wanneer een schouw zal plaatsvinden. Mocht de rechtbank beslissen tot een schouw, dan zal deze naar verwachting in mei 2021 plaatsvinden.

Als het onderzoek door de rechter-commissaris naar verwachting vordert zal de rechtbank op maandag 7 juni 2021 starten met de inhoudelijke behandeling van het strafproces MH17.

De rechtbank verwacht dat de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 na de zomer van 2021 hun spreekrecht kunnen uitoefenen. Het is nog niet bekend wanneer het strafproces kan worden afgerond.