Dit geldt voor het eerstvolgende zittingsblok dat start op 8 juni aanstaande en eindigt op 3 juli 2020.

Naar aanleiding van de versoepeling van de overheidsmaatregelen in de bestrijding van het coronavirus en de aangekondigde stappen na 1 juni 2020 heeft Rechtbank Den Haag het besluit kunnen nemen het perscentrum alsnog open te stellen. 

Journalisten die in aanmerking willen komen voor een plek in het perscentrum kunnen dit tot uiterlijk maandag 1 juni 2020 kenbaar maken door een mail te sturen naar registration.courtmh17@rechtspraak.nl. Zij ontvangen vervolgens een link waarmee in het accreditatiesysteem kan worden aangegeven op welke dagen zij aanwezig willen zijn. Gezien het beperkte aantal toegestane plekken, kan per organisatie niet meer dan één persoon worden aangemeld. Als de vraag naar accreditatie voor het perscentrum groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, bestaat de kans dat de rechtbank plekken moet toewijzen. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is niet bepalend voor de toewijzing. 

Openingstijden en resumé van de dag
Het perscentrum is op zittingsdagen van 08.30 uur tot uiterlijk één uur na afloop van het resumé van de dag. Het resumé van de dag vindt zoals gebruikelijk  plaats in het perscentrum (bij benadering een half uur) na het beëindigen van de zitting. Mocht u niet aanwezig zijn in het perscentrum is het resumé ook via de livestream te volgen. U ontvangt in de week voorafgaand aan 8 juni 2020 de contactgegevens voor het stellen van online vragen.

Er wordt voor dit zittingsblok door de rechtbank Den Haag geen perszone ingericht. De voertaal tijdens de rechtszaak is Nederlands en alle informatie wordt vertaald naar het Engels.

Gereserveerde zittingsdagen juni 2020
De gereserveerde zittingsdagen in het tweede zittingsblok zijn van maandag 8 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020. Het is nog niet duidelijk of iedere zittingsdag zal worden benut. Zittingsdagen kunnen door omstandigheden worden ingekort, verplaatst, aangehouden of zelfs worden afgelast. 

RIVM- en Rechtspraakrichtlijnen 
In het perscentrum zijn de RIVM- en Rechtspraakrichtlijnen van toepassing. Iedereen dient anderhalve meter afstand van elkaar te houden en mensen met lichte verkoudheidsklachten of koorts dienen thuis te blijven, u krijgt geen toegang tot het gerechtsgebouw. In dat geval bent u aangewezen op het volgen van de zitting via de livestream. 

Interview met persrechter
Mocht u tijdens of na afloop van de zitting een interview wensen met een van de persrechters dan kunt u hiervoor ook een verzoek indienen via het e-mail adres mh17@rechtspraak.nl. Interviews worden gegeven via Skype, voor de hoofdingang van het JCS of in het perscentrum. Bij interviews dient u rekening te houden met een minimale afstand van 1,5 meter. Op zittingsdagen kent de rechtbank een interviewstop tussen 17.00 en 18.00 uur met het oog op de voorbereidingen op het resumé van de dag.  

Meer informatie
Houdt u de website www.courtmh17.com en ons Twitteraccount @CourtMH17 in de gaten voor actuele informatie over de strafzaak. Vanaf 8 juni 2020 kunt u de zitting(en) via de livestream op onze website volgen.