Antwoorden van Openbaar Ministerie

Het OM heeft een aantal vragen beantwoord die eerder door de rechtbank gesteld zijn. Zo heeft het OM nader toegelicht waarom zij een schouw van het vliegtuig wenst. Zij vindt het belangrijk dat ter plaatse het verschil wordt bezien tussen de schade aan de linker- en rechterzijde. Ook gaat het om de beroeting en de inslagschade.

Het OM heeft geprobeerd meer te weten te komen over de aanhouding van één van de verdachten. De rechtbank had ook gevraagd naar een interview dat door een van de andere verdachten is gegeven. Het OM laat dit interview vertalen en zal dat aan de rechtbank overhandigen.

Ook de vraag naar het overleg tussen het OM en het Rechtsbijstandsteam van de nabestaanden is beantwoord. Tussen hen is afgesproken dat het OM hen de benodigde informatie zal verstrekken.

Vragen van Openbaar Ministerie

Het OM heeft een aantal zaken voorgelegd aan de rechtbank en de rechtbank zal hier op enig moment op moeten beslissen. Het OM blijft bij de al eerder gedane getuigenverzoeken. Ook is gevraagd om getuige X48 nadere vragen te stellen. Deze getuige zou namelijk in de buurt van de lanceerplek van de bukraket zijn geweest en hij of zij zou daar soldaten met een bepaald uniform hebben gezien.

De bedreigde getuige V11 hoeft het OM niet opnieuw te horen. De raadkamer van de rechtbank heeft eerder geoordeeld dat deze getuige ten onrechte de status van bedreigde getuigen heeft gekregen en dat normaal gesproken zijn of haar verklaring zou moeten worden vernietigd. De verklaring bevindt zich echter al in het dossier. Het OM ziet geen wettelijke mogelijkheid deze verklaring uit het dossier te halen; bewijsuitsluiting behoort tot de mogelijkheden. Het OM vraagt de rechtbank hier een beslissing over te nemen. Ook wil het OM dat de rechtbank een deskundige laten kijken naar de video’s die in Snizhne zouden zijn opgenomen. Dit in verband met eventuele beeldmanipulatie.

Wens om voorlopige planning

Ten slotte vraagt het Openbaar Ministerie om een voorlopige planning. Hij wil dat graag op uiterlijk 3 juli 2020 van de rechtbank te horen krijgen. Het OM wenst de start van een inhoudelijke behandeling in het najaar, in de maanden oktober en november. Mocht de verdediging dan nog niet zover zijn, dan moet erover gedacht worden om in het najaar de zaak van de drie andere verdachten inhoudelijk te behandelen. Het OM wil de wensen van de verdediging graag voor 22 juni 2020 ontvangen. Ook wil het OM graag een planning met betrekking tot de vorderingen van de benadeelde partijen en de uitoefening van het spreekrecht. Wanneer hebben de nabestaanden het recht om te spreken.

Nog 3 vragen aan OM

De rechtbank heeft nog 3 vragen aan het Openbaar Ministerie gesteld. Ze wil een nadere onderbouwing over de getuige M58, zij wil een standpunt over de vraag of nader onderzoek ook niet nodig is in de zaken van de andere verdachten en zij wil een standpunt van het Openbaar Ministerie over de vraag of de status van bedreigde getuige X48 ook de zaken van andere verdachten raakt.

Verdediging

De verdediging vraagt geduld en kan voor 22 juni 2020 niet alle wensen neerleggen. Ook kan zij niets zeggen over de datum van een inhoudelijk behandeling. Er is geen onwil van hun cliënt. Er zijn nu eenmaal grote beperkingen. Wel vinden zij de wens, maar snelheid begrijpelijk.

Afsluiting

De rechtbank heeft afgesloten en de uitgebreide toelichting van het OM informatief genoemd. Zij heeft ook nog de problemen van de verdediging genoemd. Op 22 juni 2020 om 10.00 uur gaat de zaak verder en de rechtbank vertrouwt erop dat als de verdediging indien mogelijk eerder met wensen kan komen, dat dat dan ook gebeurt. Op 22 juni 2020 zal het verdere verloop bekend worden.

[In deze tekst is een aanpassing gedaan ten opzichte van de gesproken tekst tijdens het resumé van de dag]