Vandaag hebben de officieren van justitie een toelichting gegeven op de stand van het onderzoek en hoe zij het verdere verloop van de procedure voor zich zien.

Verzoeken
Er zijn door het OM verschillende verzoeken neergelegd waar de rechtbank over moet beslissen. Een deel van de verzoeken gaat om het verrichten van nader onderzoek. Zoals een schouw naar de reconstructie van het vliegtuig. Het OM vraagt de rechter-commissaris om getuigen nader te ondervragen. En onderzoek te doen naar aanwijzingen van beeldmanipulatie door de Russische Federatie. Daarnaast zijn een aantal andere verzoeken gedaan waar de rechtbank op zal moeten beslissen.

Advocaten
Ook de advocaten die de Russische verdachte vertegenwoordigen hebben het woord gekregen. Zij hebben het verzoek gedaan om een tolk voor de Russische advocaat. Op alle verzoeken van het OM hebben de advocaten aangegeven dat het onderzoek omvangrijk en complex is en dat zij dat dossier nog maar kortgeleden hebben ontvangen. Daarom zeggen zij nog niet in staat te zijn om zelf verweren te voeren en ook niet om inhoudelijk te reageren op de verzoeken van het OM.

Betrokken
Het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden heeft vandaag ook het woord gekregen. Zij willen graag betrokken worden bij de procesagenda. De voorzitter van de rechtbank heeft aangegeven dat natuurlijk rekening zal worden gehouden met hun wens. Het rechtsbijstandsteam heeft bovendien gevraagd om het procesdossier.

Vooruit kijken
Het vervolg van de zitting vindt plaats op 23 maart 2020, de eerste dag van de tweede gereserveerde week. Dan zullen we horen welke beslissingen de rechtbank heeft genomen. Ook kunnen andere onderwerpen aan de orde komen. Op die dag zal worden gekeken of, en zo ja, op welke verdere dagen in die week zitting zal zijn.