De voorzitter van de rechtbank heeft om 10:00 uur stipt de zitting geopend. Hij benadrukte wat een verschrikkelijke ramp heeft plaatsgevonden. Hij richtte zich hier ook naar de nabestaanden. Hij zei zich te realiseren dat het voor de nabestaanden moeilijk zal zijn; de kwesties die besproken zullen worden en de standpunten, die zeer zullen doen. Hij benadrukte dat nabestaanden altijd de zitting kunnen verlaten, dit zal de orde niet verstoren. 

De voorzitter heeft verteld hoe de rechtbank het mogelijk heeft gemaakt dat de zitting door zoveel mogelijk mensen is te volgen.

Rechters
Tevens heeft hij de rechters voorgesteld. Drie rechters zullen de zaak inhoudelijk behandelen. Zij zullen vragen stellen en de beslissingen nemen. Twee reserverechters zijn bij het proces aanwezig in verband met de lange doorlooptijd van de zaak. In het geval van uitval of ziekte van een behandelend rechter kunnen zij de zaak voortzetten. Het proces zal dan niet worden stilgelegd.

Periodes
De voorzitter heeft de volgende zittingsperiodes bekend gemaakt; 8 juni tot en met 3 juli 2020, 31 augustus 2020 tot en met 13 november en 1 februari tot en met 26 maart 2021.


Inventariserend
De eerste zittingsdag was inventariserend van aard. Er is gekeken naar wie is er verschenen, of zij goed zijn opgeroepen. Maar ook; hoe ziet het dossier er uit?  Is het dossier compleet of komt er nog iets bij en heeft de verdediging nog wensen?
De voorzitter heeft de positie van de nabestaanden geschetst. Of zij gebruik  willen maken van hun spreekrecht, een schriftelijke verklaring willen afgeven of een vordering tot schadevergoeding willen indienen.

Vandaag is duidelijk geworden dat:
49 nabestaanden hun spreekrecht willen uitoefenen
82 nabestaanden geven een schriftelijke verklaring
84 willen een vordering tot schadevergoeding indienen

Verstek
Gekeken is ook naar hoe de verdachten zijn opgeroepen. 1 verdachte wordt bijgestaan door twee advocaten. Drie verdachten die niet zijn verschenen zijn goed opgeroepen. De juiste stappen zijn doorlopen. De rechtbank twijfelt er niet aan dat de verdachten op de hoogte zijn van het proces. Er is hen verstek verleend, het proces zal doorgaan ook zonder hun aanwezigheid.

Moord
Hierna heeft de officier van justitie de ten laste legging uitgesproken; Moord op alle 298 inzittenden en het laten verongelukken van het vliegtuig.

Namen
De officier noemde alle namen op van de inzittenden. Het was heel stil in de zaal tijdens het voorlezen van de namen.

Er zat een flink aantal advocaten van de nabestaanden in de zaal. Deze advocaten staan de nabestaanden bij in het maken van de slachtofferverklaringen en het indienen van de vorderingen tot schadevergoeding en bewaken van de procesgang.

Elke zittingsdag zal een half uur tot 45 minuten na afloop van de zitting een resumé van de dag plaatsvinden in het perscentrum.