Eerdere verzoeken tot nader onderzoek

Tijdens de zitting van juni 2020 hebben de advocaten van één van de verdachten eerste wensen ingediend voor nader onderzoek. Op 3 juli 2020 heeft de rechtbank op die wensen beslist. Daarbij heeft de rechtbank ook kaders gegeven voor het indienen van verdere wensen tot onderzoek. De wensen die zonder overleg met de verdachte konden worden ingediend, zouden vandaag door de advocaten aan de orde moeten worden gesteld. De wensen tot nader onderzoek waarvoor eerst overleg met hun cliënt nodig was, zouden kunnen worden ingediend in het volgende zittingsblok dat start op 3 november 2020.

Voortgang verdediging

De advocaten hebben in de afgelopen weken een bezoek gebracht aan de Russische Federatie en daar gesprekken gevoerd met hun cliënt. De verdediging heeft zich vandaag op het standpunt gesteld dat die gesprekken zo veel nieuwe inzichten hebben opgeleverd, dat zij nu nog niet in staat zijn met verdere wensen tot nader onderzoek te komen. Zij hebben aangegeven op 3 november 2020 al hun wensen te kunnen indienen.

Nadere verzoeken

De rechtbank stelt de verdediging in de gelegenheid de nadere wensen tot onderzoek naar voren te brengen in het zittingsblok dat start op 3 november 2020. De verdediging zal die wensen goed moeten motiveren en daarbij aan moeten geven waarom die wensen niet eerder konden worden ingediend.

Verzoek verdediging: stukken toevoegen aan dossier

De verdediging heeft op 31 augustus 2020 verzocht om stukken of delen van stukken die de rechter-commissaris heeft afgeschermd, aan het dossier toe te voegen. Die stukken hebben betrekking op de verhoren van beschermde getuigen. De rechter-commissaris heeft zich vorige week in een advies over die verzoeken uitgelaten. Dat heeft zij gedaan op verzoek van de rechtbank, aangezien zij – anders dan de rechtbank – de inhoud van die stukken kent. De rechter-commissaris heeft aangegeven dat de redenen die eerder bestonden om stukken geheel of gedeeltelijk niet in het dossier te voegen, nog steeds bestaan. Die redenen hangen samen met de veiligheidssituatie van de getuigen. De rechtbank volgt dat advies van de rechter-commissaris en wijst het verzoek van de verdediging over deze stukken daarom af.

Volgende zittingsblok

In het volgende zittingsblok vanaf 3 november 2020 zal de verdediging de gelegenheid krijgen de overige wensen tot nader onderzoek in te dienen. Daar zal het Openbaar Ministerie op kunnen reageren. In dat zittingsblok neemt de rechtbank ook een beslissing over die verzoeken.