De rechtbank heeft gekeken of nader onderzoek in deze fase van de zaak nodig is. Het OM heeft aangegeven dat naar zijn mening het onderzoek zo goed als klaar is en de verdediging bestrijdt dat. De verdediging wil dat er onderzoek wordt gedaan onder meer naar zogenaamde alternatieve scenario’s.

Verzoeken OM en verdediging

Toegewezen

De rechtbank wijst een aantal vorderingen en wensen toe. Die hebben betrekking op wat er in de tenlastelegging staat, dat is wat de verdachte verweten wordt. Zo zal een aantal getuigen gehoord of opnieuw gehoord moeten worden en worden onderzoeken door deskundigen toegewezen. Bijvoorbeeld een onderzoek door een deskundige die kijkt naar eventuele manipulatie van beeldmateriaal en naar de berekening van een mogelijke afvuurlocatie. Ook wordt de verdediging in de gelegenheid gesteld met een eigen deskundige de reconstructie van de MH17 te bekijken en de schade te beoordelen. De rechtbank neemt nu nog geen beslissing over het verzoek van het OM tot een schouw.

Een herhaald verzoek aan de Verenigde Staten naar de satellietbeelden waarop de lancering van een BUK-raket te zien zou zijn, wordt ook gedaan. De rechtbank heeft geconstateerd dat het laatste verzoek om die beelden te krijgen in 2016 gedaan is. Een nieuwe poging is gewenst ook omdat het onderzoek ter zitting is begonnen.

Aangehouden

Over een flink aantal verzoeken van de verdediging wordt nu niet beslist. De verdediging stelt zich op het standpunt dat een andere lezing dan het BUK-scenario niet kan worden uitgesloten. De rechtbank geeft aan dat de pijlers die ten grondslag liggen aan het door het OM gepresenteerde BUK-scenario dan eerst zullen moeten worden betwist. De verdachte heeft nog geen enkele verklaring afgelegd. Zijn proceshouding is belangrijk. Als een verdachte bijvoorbeeld verklaart dat hij heel ergens anders was en niks te maken heeft met het verwijt dat hem wordt gemaakt, waarom zou hij dan andere scenario’s willen onderzoeken? De rechtbank wil dit en dus ook het onderzoek dat de verdediging nog zal wensen over het BUK-scenario afwachten. Pas dan kan de rechtbank goed vaststellen of en welk belang verdachte bij het onderzoek heeft.

Afgewezen

Ook worden onderzoekswensen afgewezen. Het gaat bijvoorbeeld om getuigen van wie niet duidelijk is waarom deze nogmaals gehoord moeten worden. Ook gaat het over stukken waarover het OM zegt niet te beschikken, zoals bijvoorbeeld radargegevens.

Rechtsbijstandsteam

De rechtbank heeft beslist dat het RBT de relaas-processen-verbaal (dit zijn samenvattende processen-verbaal) en indexen krijgt. Aan de hand daarvan kunnen zij aangeven welke stukken zij nog meer belangrijk vinden om te ontvangen.

Planning

De rechtbank sluit af met een planning voor de komende periode. Op 31 augustus 2020 krijgt het RBT het woord om nadere vragen van de rechtbank te beantwoorden over de mogelijke verzoeken om schadevergoeding. Daar kunnen het OM en de verdediging vervolgens op reageren. Er zal dan gesproken worden over het indienen van de vorderingen, en hoe en wanneer. De voortgang van de verdediging komt ook aan de orde; welke onderzoekswensen zijn er nog meer. Vanaf 28 september en 2 november wordt deze voortgang besproken. De rechtbank gaat ervan uit dat de verdediging in ieder geval op 2 november in staat is geweest om met de verdachte te overleggen.

Zittingsweken

Ten slotte benoemt de rechtbank de zittingsweken in 2021.

De volgende weken zijn in het zittingsrooster gereserveerd:

· Week 5 en 6: 1 t/m 12 februari 2021

· Week 9 t/m 12: 1 t/m 26 maart 2021

· Week 15: 15 en 16 april 2021

· Week 16: 21 en 22 april 2021

· Week 19: 13 en 14 mei 2021

· Week 20: 20 en 21 mei 2021

· Week 21: 26 t/m 28 mei 2021

· Week 23: 7 t/m 11 juni 2021

· Week 24: 17 en 18 juni 2021

· Week 25: 21 t/m 25 juni 2021

· Week 26: 30 juni en 1 juli 2021

· week 27: 5 t/m 9 juli 2021

· Week 36 t/m 38: 6 t/m 24 september 2021

· Week 44 t/m 46: 1 t/m 19 november 2021

[NB: Niet alle weken zullen volledig beschikbaar zijn. ]

TUSSENUITSPRAAK

ECLI:NL:RBDHA:2020:6131