Hoe verder

Eerst moeten de toegewezen onderzoeken in gang worden gezet en afgerond. De rechtbank vindt het niet nodig dat alle onderzoeken moeten zijn afgerond, voordat de inhoudelijke behandeling begint. Wel moet duidelijk zijn welke nog niet zijn afgerond en hoe lang dat nog duurt.

Over de precieze wijze waarop de rechtbank de inhoudelijke behandeling wil gaan doen, zal zij voor 1 februari 2021 per brief met het Openbaar Ministerie en de verdediging bespreken.

De voorzitter heeft de zitting geschorst tot 1 februari 2021 om 10.00 uur, dan zal besproken worden hoe het strafproces MH17 verder gaat.

Wij communiceren op deze website en twitter (@courtmh17)  indien voor 1 februari 2021 meer informatie beschikbaar is.