Vandaag heeft het Openbaar Ministerie, in aanvulling op de bespreking van het dossier door de rechtbank vorige week, delen van het dossier besproken die het OM van belang vindt voor de door de rechtbank te nemen beslissingen.

Bespreking delen dossier Openbaar Ministerie

De stukken in het dossier die het OM aan de orde heeft gesteld, zien op de te beantwoorden vraag naar de afvuurlocatie en over de vraag naar de rol van de verdachten. Het OM heeft ten opzichte van vorige week geen aanvullende stukken besproken over de vraag of vlucht MH17 is neergeschoten met een BUK-raket. Zo zijn visualisaties getoond waarin beeldmateriaal over de afvuurlocatie is samengebrachtOok is gewezen op de samenhang die wat het OM betreft bestaat tussen verschillende bewijsmiddelen, bijvoorbeeld tussen tapgesprekken en ander bewijs in het dossier.

Verdediging

De verdediging heeft vorige week laten weten geen gebruik te zullen maken van de door de rechtbank gegeven mogelijkheid om op dit moment ook delen van het dossier te bespreken die zij van belang vindt. De verdediging zal zich inhoudelijk over het bewijs uitlaten bij het pleidooi.

Eerdere verzoeken verdediging 

Tijdens de zitting van 21 mei 2021 heeft de verdediging nadere verzoeken aan de rechtbank voorgelegd. Het OM zal daar morgen schriftelijk op reageren. Deze verzoeken en schriftelijke reactie zullen volgende week donderdag 24 juni 2021 verder worden besproken.

Verzoek Rechtsbijstandsteam

Het Rechtsbijstandsteam heeft bij brief van 16 juni 2021 verzocht om foto’s van wrakstukken van het MH17-vliegtuig, onder meer zoals die door de rechtbank zijn gemaakt tijdens de schouw, aan de nabestaanden die dat willen te mogen verstrekken. Ook heeft het Rechtsbijstandsteam stukken overgelegd om te voegen bij de vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden. De rechtbank heeft het OM verzocht hier ook morgen, tegelijk met de reactie op de nog openstaande verzoeken van de verdediging, schriftelijk op te reageren.

Verdere planning

Op 24 juni 2021 om 10:00 uur zal de eerstvolgende zittingsdag van start gaan. Dan zal de schriftelijke reactie van het OM op de nog openstaande verzoeken van de verdediging en het Rechtsbijstandsteam aan de orde komen en zal daar nog over en weer op kunnen worden gereageerd.

Op 8 juli 2021 zal dit zittingsblok van het MH17-strafproces worden afgerond. De rechtbank zal op die dag beslissingen nemen op de verzoeken van de verdediging en het Rechtsbijstandsteam. Verder zal de rechtbank dan reageren op de tegen die tijd schriftelijk gehouden ronde waarin de verdediging, het OM en het Rechtsbijstandsteam zich schriftelijk over de vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden hebben uitgelaten.

Kijk hier de livestreambeelden terug van de zitting:
Livestream 17 juni 2021