Op 9 maart 2020 is het MH17 strafproces onder grote mediabelangstelling gestart. Kort daarna deed COVID-19 zijn intrede en werden wereldwijd en dus ook in Nederland maatregelen van kracht, waaronder reisbeperkingen.

Mede om die reden is de capaciteit van het perscentrum in de afgelopen twee jaar niet ten volle benut. De rechtbank heeft geconstateerd dat de media in binnen- en buitenland de zittingen van het strafproces via de stabiele livestreamverbinding kunnen en willen volgen. Handhaving van een tijdelijk het perscentrum speciaal voor het strafproces MH17 is daarom niet langer nodig.

Media die het strafproces op de locatie JCS willen volgen, zijn welkom in de zittingszaal of in een van de naastgelegen videozalen. Voor deze locaties is accreditatie verplicht. Op de dag van de uitspraak (voorzien eind 2022) wordt een tijdelijke voorziening ingericht zodat iedereen die dat wil een zitting in of bij het JCS kan volgen.