Personalia

Naam:          C.I.H. Kerstens-Fockens (Heleen)

Carrière

Sinds 2009:  Rechtbank Den Haag, rechter (strafrecht, bestuursrecht)

2007 – 2009: Rechtbank Amsterdam, rechter (bestuursrecht)

2006 – 2007: Rechtbank Amsterdam, gerechtsauditeur

2001 – 2006: Rechtbank Amsterdam / Parket Amsterdam, rechterlijk ambtenaar in opleiding en in dat kader plaatsvervangend officier van justitie / rechter plaatsvervanger (buitenstage bij het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)

1999 – 2001: SRK Rechtsbijstand, jurist

1996 – 1999: Rode Kruis Denemarken, juridisch adviseur

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2016:  Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk Nederland, lid van het college